توضیحات

انسان موفق کسیه که بتونه رضایت اطرافیانش رو جلب کنه، بعضی ها فکر می کنند باید رضایت خیلی ها رو نصفه و نیمه جلب کنند! ولی در حقیقت کیفیت جذب از کمیت مهمتره.  شما اگر یک کاشی کار خوب و حرفه ای باشید و اگر ده مشتری جذب کنید و راضی نگهشون دارید،همون ده مشتری باعث جذب مشتری های بیشتر خواهد شد، هر شخص دو نفر معرفی کنه، شما در مرحله دوم برای همان شغل کاشی کاری ٢٠ نفر خواهید داشت و در مرحله سوم اون ٢٠ نفر هم هرکدوم دو نفر معرفی کنند میشه ۴٠ نفر و در هر مرحله با ضریب دو بیشتر و بیشتر میشه تا اینکه در مرحله دهم ۵٠٠ مشتری خواهید داشت!

ما برای رضایت مشتری هامون و برای افزایش صادرات کالای ایرانی بهترین راه رو انتخاب کردیم، راهی که همه راضی باشند، هم کسی که اولین خریدش رو از ما انجام میده و هم کسی که مشتری قدیمی ماست. رضایت مشتری ها معمولا با دو فاکتور محقق میشه ١- جنس خوب. “کیفیت اجناس به دلیل صادراتی بودن و استفاده از بهترین متدهای کیفیت توسط کارخانجات سازنده تضمین شده است” ضمنا اجناس مختلف و متنوعی در نظر گرفته شده است.  ٢- تخفیف بالا “تخفیف برای مشتریهای جدید ٢٠ درصد هست که حتی اگر اولین و آخرین خرید شما باشد از ما راضی خواهید بود”، ولی برای مشتریهای قدیمی و دایمی امکانی را در نظر گرفته ایم که با معرفی هرچند نفر برای خرید از ما خودشان هم درصدی از سود فروش را کسب خواهند کرد. یعنی یک نوع مشارکت و جذب مشتری و بالاخره بازاریابی.

در این پروسه لازم نیست شما هزار نفر را خودتان معرفی یا جذب کنید، دقیقا مثل مثالی که زدم “مثال کاشی کار” کافیه شما هرچند نفر را که میتوانید خوب جذب کنید آنوقت هرچند نفر که آنها هم جذب بکنند تا ٧ مرحله شما هم سود می برید.

اگر فرض کنیم شما فقط ٢ نفر جذب کنید و آنها هم هرکدام ٢ نفر ، خواهیم داشت: ٢،۴،٨،١۶،٣٢،۶۴،١٢٨ که جمعا می شود ٢۶٠ نفر و شما از خرید تک تک این اشخاص درصدی را بعنوان سود بازاریابی دریافت خواهید کرد که می شود معادل ۵٠٠ هزار تومان در هر ماه. حالا اگر کمی خوشبینانه نگاه کنیم و اگر شما ۴ نفر جذب کنید و آنها هم ۴ نفر … میشود: ۴،١۶،۶۴،٢۵۶،١٠٢۴،۴٠٩۶،١۶٣٨۴ که جمعا ٢٢٠٠٠ نفر خواهد شد و شما از خرید تک تک این ٢٢٠٠٠ نفر سود بازاریابی دریافت خواهید کرد که معادل ۴۴ میلیون تومان در هر ماه خواهد بود! جالبتر اینکه این سود بازاریابی منحصر به شما نیست و هر کسی از سود تمامی اشخاصی که معرفی کرده تا ٧ مرحله سود خواهد برد یعنی همان ۴ نفری که شما معرفی و جذب کردید و اشخاص بعدی همه و همه تقریبا همان اندازه که شما سود می برید سود خواهند برد “بدون کاهش سود اشخاص دیگر” .

البته هرکسی میتواند بدون استفاده از چرخه بازاریابی از اجناس این فروشگاه با ٢٠ درصد تخفیف خرید کند. “٢٠درصد تخفیف دایمی” .