بیانیه امنیت آنلاین

بیانیه امنیت آنلاین

 

سیاست شرکت جام زرین آذربایجان بر این منوال میباشد که حریم شخصی آنلاین کاربران و مشتریان خود را محترم بشمارد. جام زرین آذربایجان اطلاعات شخصی مشتریان را محرمانه نزد خود نگاه خواهد داشت

درخواست برای ارائه اطلاعات
جام زرین آذربایجان گاهی از مشتریان خود درخواست ارائه اطلاعات شخصی مانند نام، نشانی، ایمیل، یا جزئیات دیگر را می کند. این اطلاعات تنها به منظور استفاده برای ارسال محصولات به شما، یا با خبر کردن شما از آخرین اخبار و وقایع می باشد. وقتی شما اطلاعات شخصی خود را به صورت آنلاین در اختیار شرکت قرار می دهید جام زرین آذربایجانJZSHOP©شما را در جریان نحوه استفاده از این اطلاعات قرار می دهد.
هر وقت JZSHOP©از شما درخواست ارائه اطلاعات شخصی را نمود، یک لینک به مفاد حریم شخصی در اختیار شما قرار داده، تا هدف شرکت را برای شما مشخص نماید.

امنیت اطلاعات شخصی

جام زرین آذربایجان تمام اقدامات امنیتی لازم برای تضمین امنیت اطلاعات شخصی شما را انجام می دهد.

جام زرین آذربایجان اطلاعات شخصی مشتریان و کاربران خود را تحت هیچ شرایطی به شرکت های دیگر برای استفاده و بهره برداری نخواهد داد. وقتی جام زرین آذربایجان با شرکت های دیگر به منظور فروش محصولات شرکت قرارداد همکاری می بندد، آن ها را ملزم به متعهد شدن به توافقنامه هایی مبنی بر حفظ امنیت اطلاعات مشتریان می نماید. جام زرین آذربایجان با جدیت و بدون کوتاهی، آن ها را ملزم به رعایت ضوابط و مقررات مورد توافق خواهد نمود.

شرکت تنها زمانی از طریق ایمیل، یا کانال های ارتباطی آنلاین دیگر با مشتریان و کاربران خود تماس می گیرد که آن ها شخصاً موافقت خود را برای دریافت این تماس ها اعلام کرده باشند. کاربرانی که تصور می کنند این ارتباطات نبایستی با آن ها برقرار شود و یا دیگر مایل به دریافت آن ها نیستند، باید جام زرین آذربایجان را در جریان گذاشته تا شرکت آن ها را از فهرست کاربرانی که با آن ها در تماس است خارج کند.